Kompetensutveckling för förskola och skola

Stanna upp för att utvecklas

IBLAND BEHÖVS HJÄLP PÅ VÄGEN

Hej och välkommen! Jag heter Meta Dest och är grundare av Meta Pedagog, är utbildad förskollärare och specialpedagog. Sedan förskollärarexamen 2002 har jag arbetat på förskola, grundskola och habilitering (intellektuell funktionsnedsättning och NPF) .

Jag har alltid haft ett stort intresse för verksamhetsutveckling och pedagogiken som vetenskaplig gren vilket fick mig att inleda min nuvarande bana som specialpedagog.

Genom specialpedagogisk kompetens och erfarenhet erbjuder Meta pedagog personal inom förskola och skola nya perspektiv och verktyg som utvecklar hela verksamhetens kvalitet. 

Boka en kostnadsfri konsultation/rådgivning i kalendern

Vårt utbud

Grundpaket

1 600 kr/månad

 • Specialpedagogiska insatser 2 tim/månad
 • Privat diskussionsforum på Facebook
Boka

BOOST!

3 200 kr/månad

 • Specialpedagogiska insatser 4 tim/månad
 • Privat diskussionsforum på Facebook
Jag vill boosta!

Skräddarsy utifrån behov

?

 • Tillsammans med er bestämmer vi omfattning och innehåll
 • Privat diskussionsforum på Facebook
JAG VILL VETA MER

Visuellt stöd - bildstöd

Tiden är ibland det som gör det svårt att få till det man vill, ex att tillverka bildstöd. Därför har jag satt ihop ett grundpaket med bildstöd som bland annat stärker språk, lek och samspel.

Att använda bildstöd i verksamheten är något som gynnar alla barn då det bland annat skapar visuell struktur och ger barnen stöd i lek, samspel och språkutvecklingen. Bilderna är laminerade med matt papper vilket gör att det inte blänker.

Läs mer här och se hur du kan beställa

VI GER VERKTYG OCH STRATEGIER

Meta pedagog – professionellt och lösningsinriktat stöd till din verksamhet!

I alla verksamheter uppstår pedagogiska utmaningar och på alla förskolor och skolor finns barn som mer eller mindre, kortvarigt eller under en längre tid, är i behov av särskilt stöd eller anpassningar i någon form. För att ta sig an dessa utmaningar är ett gott lagarbete och gemensamma krafter oerhört betydelsefullt.

Tillsammans kan vi skapa möjligheten för att alla ska lyckas och må bra!

Inom följande erbjuder Meta Pedagog handledning, kompetensutveckling och stöd:

 • Utveckling av pedagogisk verksamhet och systematiskt kvalitetsarbete
 • Kvalificerade samtal (handledning) till personal och personalgrupper
 • Stöd till rektor/förskolechef och elevhälsoteam
 • Upprättande av handlingsplaner och åtgärdsprogram
 • Skräddarsydd kompetensutveckling

Solskenets förskola

Förskollärare på en avdelning på Solskenets förskola kontaktade mig angående ett barn som de såg behövde stöd i sin kommunikation samt lek och samspel. Efter observation och handledande reflektionssamtal upprättades en handlingsplan med tydliga mål och konkreta pedagogiska strategier. Vid ett uppföljande möte några veckor senare kunde förskollärarna se positiva förändringar både i barnets kommunikation, lek och samspel.

”Handlingsplanen tycker vi är bra och använder den”

/ Förskollärare, Solskenets förskola